Evropské dotace na nákup zemědělské techniky

 Pomůžeme Vám se získáním dotace

Nabízíme Vám možnost pomoci při získaní dotací z Evropské Unie. Rádi s Vámi prokonzultujeme možnosti získání dotace z jednotlivých dotačních titulů pro Váš projekt. Pomůžeme Vám s přípravou podkladů a podání žádosti o dotaci.

Aktuálně máte možnost získat  dotaci z Programu rozvoje venkova na nákup zemědělské techniky v rámci 3. kola příjmu žádostí, které bude probíhat v termínu od 11. října 2016 do 31. října 2016

 

V rámci operace  „Technika a technologie pro lesní hospodářství“ se mohou subjekty ucházet o dotaci až ve výši  50% na nákup:

 

- strojů a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování

- strojů ke zpracování potěžebních zbytků

- strojů pro přípravu půdy před zalesněním

- strojů, technologie, zařízení a staveb pro lesní školkařskou činnost

- stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest - mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

 

Oprávnění žadatelé:

 

Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

 

Výše dotace:

 

Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 50 % způsobilých výdajů.

Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000,- Kč na projekt.

Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 15 000 000,- Kč na projekt

 

 

Konkrétně jsou podporovány níže uvedené technologie:

 


© 2012 AGROSERVIS Prostějov| tel.: +420 582 313 885 webdesign: studio WPJ