INOVAČNÍ PROJEKT EU

Výsledek obrázku pro EVROPSKÝ FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ OPERACNI PROGRAM PODNIKANI A INOVACE PRO KONKURENCE SCHOPNOST

Inovace – rekultivátor zanedbaných nezpevněných ploch  

 

Společnost Šálek s.r.o. v současnosti realizuje projekt v PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCE SCHOPNOST 2014-2020.

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení výrobních zařízení, softwarového a ostatního IT vybavení. Cílem projektu je zlepšit konkurenceschopnost firmy na tuzemském a zahraničním trhu. Přístroje a zařízení budou průběžně nakupovány s konečným termínem pořízení do 2/2018. Na pořízení vybavení je poskytována finanční podpora z fondů EU.  

 © 2012 AGROSERVIS Prostějov| tel.: +420 582 313 885 webdesign: studio WPJ