Účast na zahraničních veletrzích

Společnost Šálek s.r.o. zahájila v roce 2016 projekt „Účast na zahraničních veletrzích“,reg. číslo CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007519, spolufinancovaný z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt zahrnuje účast až na 13 mezinárodních výstavách v Evropě a Africe a jeho cílem je zvýšit konkurenceschopnost společnosti v mezinárodním prostředí.© 2012 AGROSERVIS Prostějov| tel.: +420 582 313 885 webdesign: studio WPJ